Krótko o stronie

Witamy na stronie Domowego Kościoła w Ostromecku!

Nasz krąg jako patrona wybrał św. Jana Pawła II, jako tego, który szczególnie orędował za rodziną w świecie oraz wskazywał na szczególne znaczenie dobrej relacji pomiędzy małżonkami dla prawidłowego rozwoju i wychowania dzieci.

Tutaj dowiesz się czym jest Domowy Kościół, skąd wypłynęła jego idea i komu zawdzięczamy możliwość zbliżenia się do Boga w tej jednej z najciekawszych dostępnych formacji duchowych, dedykowanej przede wszystkim małżeństwom.

ZAPRASZAMY!obrączki[…Dobrze znamy z naszej formacji pojęcie: „duchowość małżeńska” rozumiane jako wspólne, męża i żony, dążenie do świętości. Ma ona swoje źródło, swój początek w sakramencie małżeństwa, w słowach przysięgi wypowiadanej przez przyszłych małżonków. Może warto w tym momencie zatrzymać się na chwilę i powrócić do tego momentu, do tych słów…

ślubuję ci miłość – miłość, czyli gotowość do wzajemnego bezinteresownego obdarowywania, to pragnienie dobra współmałżonka, to służba;

ślubuję ci wierność – wierność, czyli bycie stałym, oddanym, to dochowywanie zobowiązań, to konsekwencja w postępowaniu i przekonaniach nawet w trudnych czy niewygodnych okolicznościach;

ślubuję ci uczciwość – uczciwość, czyli życie zgodne z zasadami moralnymi, to poszanowanie godności i człowieczeństwa, to szacunek dla współmałżonka i liczenie się z jego potrzebami, pragnieniami czy trudnościami, to wywiązywanie się z danego słowa;

ślubuję ci, że cię nie opuszczę aż do śmierci – nie opuszczę, czyli będę zawsze, nierozerwalnie, blisko…]

Jak te treści przełożyć na praktykę codziennej służby w małżeństwie?

O tym dowiecie się z listu kręgu centralnego Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie na rok formacyjny 2017/1


Zobacz nasz nowy wpis o wyjątkowym dziele pod tytułem „O naśladowaniu Chrystusa”, które może dać Ci odpowiedzi na wiele życiowych pytań, doradzić, a przede wszystkim zmienić Twoje życie! Więcej w dziale „Polecane”.

Reklamy